Amazon

Tuesday, May 21, 2019

നാലര ലക്ഷം രൂപാ ഒരു കോടി രൂപയായി വർദ്ധിക്കുന്ന സ്വപ്നപദ്ധതി

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ - പ്രുഡൻഷ്യൽ  കമ്പനിയുടെ ഒരു സുരക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കുറിപ്പ്.
34 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രതിവർഷം 89,440/- (എണ്പത്തിയൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റിനാല്പതു) രൂപാ വീതം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് 4,47,200/- (നാലു ലക്ഷത്തി നാല്പത്തിയേഴായിരത്തിയിരുന്നൂറു)   രൂപാ മാത്രം അടച്ചു ആദ്യത്തെ  വർഷം മുതൽ, അതായതു 34 വയസ്സു മുതൽ, 85 വയസ്സു വരെ തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ സുരക്ഷാ കവറേജ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചു പ്രീമിയം തുകയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും. പ്രീമിയം തുകയിൽ അൽപ്പം വർദ്ധനവോടെ ഈ പ്ലാനിൽ വേണമെങ്കിൽ 99 വയസ്സ് വരെയും കവറേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
മരണശേഷം ഒരു കോടി രൂപാ കിട്ടുന്നതു കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്ന ചോദ്യം ന്യായമായും ഉയർന്നുവരാം. പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ കവറേജ് 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ ആയിരുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നോമിനിക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക ലഭിക്കുന്നു. കാലയളവിനു ശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അടച്ച പ്രീമിയം തുകയും ബോണസ്സും ചേർത്ത് ഒരു തുക survival benefit ആയി ലഭിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളുടെ സ്വഭാവം. എന്നാൽ, ഈ  പ്ലാനിൽ സുരക്ഷാ കാലയളവ് 85 അഥവാ 99 വർഷമായി ഉയർത്തിയത് കാരണം survival benefit ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യത Sum Assured അവകാശിക്ക്‌ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനിക്ക് കിട്ടുവാനാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി രൂപാ ഉറപ്പായും ലഭിക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടാൽ, പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന വ്യക്തിക്ക് നോമിനിയെ മാറ്റുവാനോ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായി വന്ന പണം അത് ചെലവാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
അതായത്, നാലര ലക്ഷം രൂപാ ഒരു കോടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. നിക്ഷേപം 22 ഇരട്ടിയോളം വളരുന്നു. നാലര ലക്ഷം രൂപാ 7% പലിശ നിരക്കിൽ 40 വർഷത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും 65 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കില്ലായെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. സ്വയം ജീവിക്കാൻ മറന്നും എന്തു ത്യാഗവും സഹിച്ചും  അടുത്ത തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ വ്യഗ്രത കാട്ടുന്ന സാധാരണ മലയാളിക്ക്, അത്ര വലിയ ത്യാഗങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരു നല്ല തുക അടുത്ത തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി കരുതി വെക്കുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരമായി ഇതിനെ കാണാം. ഒരു കുടുംബ സ്നേഹിക്കും ഈ അവസരം കണ്ടില്ലായെന്നു നടിക്കാൻ പറ്റില്ല.
സത്യത്തിൽ, 21,171/- രൂപാ പ്രതിവർഷം അടച്ചു 50 വർഷം കൊണ്ട് 10.5 ലക്ഷം രൂപാ അടക്കേണ്ട പ്ലാൻ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രീമിയം കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോളാണ് 4.5 ലക്ഷം മാത്രമെന്ന സൗജന്യത്തിന് അർഹത നേടുന്നത്. അഞ്ചു വർഷം കാലയളവിനു പകരം 7 വർഷമോ 10 വർഷമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്; അടക്കേണ്ട മൊത്തം തുക ആനുപാതികമായി കൂടും.
"എന്തുകൊണ്ട് ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ - പ്രുഡൻഷ്യൽ?"  എന്ന ചോദ്യം ന്യായമായും ഉയരാം. “Ranking of  Insurance Companies” എന്ന് Google ൽ സെർച്ച്‌ ചെയ്യൂ. ലഭ്യമാകാവുന്നതിൽ ഒരു റിസൾട്ട്‌ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
10 Best Insurance Companies in India
സമയം ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല. പ്രായം കൂടുന്തോറും അടക്കേണ്ട തുക കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
നിക്ഷേപ - സുരക്ഷാ പദ്ധതികളേക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വിളിക്കുക:

Mathews Jacob
Mobile: +91 7907202897
email: mathews.jacob@hotmail.com

No comments:

Post a Comment

ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്രമണം ന്യായമോ

ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്‌റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും മറ്റു രണ്ട്‌ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും കൂടി ഡോ. വിജയ് പി. നായരെ അദ്ദേഹത്തിൻറ്റെ താമസസ്ഥലത്തു കയ...